ดาวน์โหลด

MOE Saving Mobile Application

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายๆ  ผ่านระบบ MOE Saving Mobile Application ตรวจสอบยอดทรัพย์สินและหนี้สินที่มีกับสหกรณ์ ตรวจสอบการค้ำประกัน ตรวจสอบยอดปันผล-เฉลี่ยคืน ตรวจสอบผู้รับประโยชน์ รับใบเสร็จประจำเดือนอิเล็กทรอนิกส์ และข่าวสารประชาสัมพันธ์

สมาชิกออนไลน์

iMember Web Portal Application

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายๆ  ผ่านระบบ iMember Web Portal Application ตรวจสอบยอดทรัพย์สินและหนี้สินที่มีกับสหกรณ์ ตรวจสอบการค้ำประกัน ตรวจสอบยอดปันผล-เฉลี่ยคืน ตรวจสอบผู้รับประโยชน์ พิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน และข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิมพ์ใบเสร็จประเดือน

Print Receipt Via
iMember Web Portal Application

สมาชิกสามารถ พิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน ผ่านระบบ iMember Web Portal Application

ทำธุรกรรมผ่านระบบ

Bill Payment ธนาคารกรุงไทย

สมาชิกสามารถทำการโอนเงินเพื่อฝาก ชำระหนี้ ชำระรายเดือนผ่าน
ระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงไทย  โดยไม่ต้องโทรแจ้ง ได้ 3 ช่องทางด้วยกัน 1 ผ่าน NEXT 2 ผ่านตู้  ATM 3 ผ่านสาขาธนาคาร

ฝาก-ถอนผ่าน ATM กรุงไทย

สมาชิกสามารถทำรายการฝาก-ถอนผ่านตู้ ATM กรุงไทย  ด้วยการผูกบัญชีเงินฝากออกมทรัพย์ 2  กับบัญชีธนาคารกรุงไทย  เพียงเท่านี้ท่านกู้สามารถจะฝาก จะถอนผ่านตู้ ATM กรุงไทยได้แล้ว

การกู้ฉุกเฉินผ่าน ATM กรุงศรีฯ

สมาชิกสามารถทำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านตู้ ATM กรุงศรีฯ ด้วยการเปิดวงเงิน OD ผูกบัญชีธนาคารกรุงศรี  เพียงเท่านี้ท่านกู้สามารถจะกู้เงินผ่านตู้ ATM กรุงศรีฯ  ได้แล้ว

ระบบตอบรับอัตโนมัติ

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายๆ  ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ตรวจสอบยอดทรัพย์สินและหนี้สินที่มีกับสหกรณ์ ตรวจสอบการค้ำประกัน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลพ.ศ.2562 ( PDPA )

Personal Data Protection Act

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 Personal Data Protection Act (PDPA) นโยบายความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์ม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)

ถ้ามีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-7500-3 ต่อ 21 ( ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )