ดาวน์โหลด

MOE Saving Mobile Application

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายๆ  ผ่านระบบ MOE Saving Mobile Application ตรวจสอบยอดทรัพย์สินและหนี้สินที่มีกับสหกรณ์ ตรวจสอบการค้ำประกัน ตรวจสอบยอดปันผล-เฉลี่ยคืน ตรวจสอบผู้รับประโยชน์ รับใบเสร็จประจำเดือนอิเล็กทรอนิกส์ และข่าวสารประชาสัมพันธ์

สมาชิกออนไลน์

iMember Web Portal Application

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายๆ  ผ่านระบบ iMember Web Portal Application ตรวจสอบยอดทรัพย์สินและหนี้สินที่มีกับสหกรณ์ ตรวจสอบการค้ำประกัน ตรวจสอบยอดปันผล-เฉลี่ยคืน ตรวจสอบผู้รับประโยชน์ พิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน และข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิมพ์ใบเสร็จประเดือน

Print Receipt Via
iMember Web Portal Application

สมาชิกสามารถ พิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน ผ่านระบบ iMember Web Portal Application

ตรวจสอบบัญชี

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน

สมาชิกสามารถ ตรวจสอบบัญชีเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน
ผ่านแอปพลิเคชัน MOE Saving และ เว็บไซต์ สมาชิกออนไลน์

ทำธุรกรรมผ่านระบบ

Bill Payment ธนาคารกรุงไทย

สมาชิกสามารถทำการโอนเงินเพื่อฝาก ชำระหนี้ ชำระรายเดือนผ่าน
ระบบ Bill Payment ธนาคารกรุงไทย  โดยไม่ต้องโทรแจ้ง ได้ 3 ช่องทางด้วยกัน 1 ผ่าน NEXT 2 ผ่านตู้  ATM 3 ผ่านสาขาธนาคาร

ฝาก-ถอนผ่าน ATM กรุงไทย

สมาชิกสามารถทำรายการฝาก-ถอนผ่านตู้ ATM กรุงไทย  ด้วยการผูกบัญชีเงินฝากออกมทรัพย์ 2  กับบัญชีธนาคารกรุงไทย  เพียงเท่านี้ท่านกู้สามารถจะฝาก จะถอนผ่านตู้ ATM กรุงไทยได้แล้ว

การกู้ฉุกเฉินผ่าน ATM กรุงศรีฯ

สมาชิกสามารถทำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านตู้ ATM กรุงศรีฯ ด้วยการเปิดวงเงิน OD ผูกบัญชีธนาคารกรุงศรี  เพียงเท่านี้ท่านกู้สามารถจะกู้เงินผ่านตู้ ATM กรุงศรีฯ  ได้แล้ว

ระบบตอบรับอัตโนมัติ

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ง่ายๆ  ผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ตรวจสอบยอดทรัพย์สินและหนี้สินที่มีกับสหกรณ์ ตรวจสอบการค้ำประกัน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลพ.ศ.2562 ( PDPA )

Personal Data Protection Act

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 Personal Data Protection Act (PDPA) นโยบายความเป็นส่วนตัวและแบบฟอร์ม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.)

ถ้ามีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-7500-3 ต่อ 21 ( ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )