อาทิตย์, มกราคม 23, 2022
   
Text Size

ข่าวด่วน :
image image image image
สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 3 ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบกระเช้าให้ท่านปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสุรัฐ ศิลปอนันต์
สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ครั้งที่ 4 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบกระเช้าให้ท่าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4
สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 5 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบกระเช้าให้ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมศิลปากร
สอ.ศธ.ขอปรับขยายเวลาบริการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ขอปรับขยายเวลาบริการสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

เอกสารประกอบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี

News image

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

สอ.ศธ.ร่วมประชุม กสจ. ครั้งที่ 12

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร

สอ.ศธ.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19

News image

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 (ฉบับที่ 4)

News image

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหา COVID-19 โดยของดส่งหุ้น/เงินต้นเป็นระยะเวลาต่ออีก 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.64 (เว้นแต่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2564 ให้ผ่อนผันตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.64)

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

Find out why viagra no prescription overnight delivery , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis tadalafil 20mg australia , As well as great discounts.

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ.ศธ.ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ สอ.ศธ.ที่มีอายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

ระบบสมาชิกออนไลน์

 

เว็บลิงค์