เสาร์, กันยายน 20, 2014
   
Text Size

image image image image
ผจก.สอ.ศธ.ประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57
สอ.ศธ.จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้กับหน่วยตัวแทนหักเงิน นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.ประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57
สอ.ศธ.สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดโครงการ สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา เมื่อวันที่ 19 ส.ค.57
ผู้จัดการ สอ.ศธ. ร่วมจำหน่ายลำไยช่วยเหลือเกษตรกร นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ. ร่วมจำหน่ายลำไยช่วยเหลือเกษตรกร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสมานฉันท์ เมื่อวันที่ 5-6 ส.ค.57

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34

 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ
 • คณะกรรมการดำเนินการ

การให้บริการ

News image

สมาชิก

คุณสมบัติของผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

บริการเงินกู้

รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ต่างๆ

News image

บริการเงินฝาก

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริการและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

News image

หุ้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้นและประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

News image

สวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

News image

รายละเอียดสัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ประจำ)

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.ทูลเก้าถวายเงินรายได้

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. เข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย

สอ.ครูหนองบัวลำภู จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ.ครูหนองบัวลำภู จำกัด เมื่อวันที่ 14 ส.ค.57 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3

ผจก.สอ.ศธ.ประชุม กสจ.ครั้งที่ 5/2557

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กสจ. เมื่อวันที่ 20 ส.ค.57 ณ ชสอ.

การประชุมคณะกรรมการ ชสก.1 ครั้งที่ 3/2557

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ.ประชุมคณะกรรมการ ชสก.1 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมอาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สสพ.1

สอ.ศธ.ร่วมประชุมเสวนาเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ.เข้าร่วมโครงการประชุมเสวนาเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.57 ณ สสพ.1

ผจก.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 กสจ.

News image

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ สอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 26 เม.ย.57 ณ ชสอ.

More in: ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์

Move
-

Find out why viagra for sale , and much more. Did you know that arimidex , Worldwide Shipping! Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis , As well as great discounts.

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

รายละเอียดหัวข้อข่าว
รายละเอียดการสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอ.ศธ.

ขอเชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ที่อายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สมัครสมาชิกสมาคมฌานปกิจสงเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับสมาชิก

ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย  แต่ค่าครองชีพสูงขึ้น  ทำให้สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   ได้รับความเดือดร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์แนะนำสหกรณ์

สหกรณ์

ความเห็นวันนี้

ประชาพิจารณ์เว็บไซต์

เว็บลิงค์