สอ.ศธ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกร…

Continue Readingสอ.ศธ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

สอ.ศธ.ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมคุรุสภา

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ.ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมคุรุสภา

สอ.ศธ.ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ.ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์

สอ.ศธ. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี มอบห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มูลค่ารวม 146,365.13 บาท ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน จังหวัดกาญจนบุรี

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี มอบห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มูลค่ารวม 146,365.13 บาท ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน จังหวัดกาญจนบุรี