เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

สอ.ศธ. เรื่อง การให้ทุนการศึกษ…

Continue Readingเรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ …

Continue Readingสอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพ์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกร…

Continue Readingสอ.ศธ. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพ์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

สอ.ศธ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกร…

Continue Readingสอ.ศธ. ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

สอ.ศธ.ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมคุรุสภา

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ.ร่วมประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ หอประชุมคุรุสภา

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จ…

Continue Readingสอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี

ประกาศ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ปิดทำการ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรี

Continue Readingประกาศ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 ปิดทำการ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันจักรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร…

Continue Readingเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สอ.ศธ. เพิ่มช่องทางการฝากเงินและการชำระผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรว…

Continue Readingสอ.ศธ. เพิ่มช่องทางการฝากเงินและการชำระผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร

สอ.ศธ.ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ.ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สันนิบาตสหกรณ์

ประกาศ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดทำการ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

Continue Readingประกาศ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ปิดทำการ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา