ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ผู้จัดการ…ควรรู้ทันป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ภาพช่วงเช้า - บ่าย 9 ก.ย.66 - …

Continue Readingชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ผู้จัดการ…ควรรู้ทันป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร