22-23 ก.ย.66 – เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน

001

Continue Reading22-23 ก.ย.66 – เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน

สมาคมฯ มอบเงินบริจาค เป็นทุนการศึกษาให้เด็กตาบอดและ เป็นองค์ประธานพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

Continue Readingสมาคมฯ มอบเงินบริจาค เป็นทุนการศึกษาให้เด็กตาบอดและ เป็นองค์ประธานพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

สมาคมฯ มอบเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Continue Readingสมาคมฯ มอบเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564