สสอ.ศธ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย พุทธศักราช 2567

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายก…

Continue Readingสสอ.ศธ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย พุทธศักราช 2567

สสอ.ศธ. มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จังหวัดเพชรบุรี

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายก…

Continue Readingสสอ.ศธ. มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จังหวัดเพชรบุรี

สสอ.ศธ. มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายก…

Continue Readingสสอ.ศธ. มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย…

Continue Readingสสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ผู้จัดการ…ควรรู้ทันป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

ภาพช่วงเช้า - บ่าย 9 ก.ย.66 - …

Continue Readingชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ผู้จัดการ…ควรรู้ทันป้องกันการทุจริตในสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

สสอ.ศธ.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังเทศน์เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม…

Continue Readingสสอ.ศธ.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังเทศน์เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

สมาคมฯ มอบเงินบริจาค เป็นทุนการศึกษาให้เด็กตาบอดและ เป็นองค์ประธานพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

Continue Readingสมาคมฯ มอบเงินบริจาค เป็นทุนการศึกษาให้เด็กตาบอดและ เป็นองค์ประธานพิธีเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

สมาคมฯ มอบเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Continue Readingสมาคมฯ มอบเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ และจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564