สอ.ศธ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สอ.ครูบึงกาฬ ศึกษาดูงาน

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สอ.ครูบึงกาฬ ศึกษาดูงาน

สอ.ศธ.จัดโครงการรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2566

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ.จัดโครงการรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2566

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

สอ.ศธ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สอ.ศธ.จัดโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ จังหวัดพระนครศรียุธยา

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ.จัดโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ จังหวัดพระนครศรียุธยา

สอ.ศธ. นำบุคลากร 6 หน่วยงานอาคารสมานฉันท์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ. นำบุคลากร 6 หน่วยงานอาคารสมานฉันท์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สอ.ศธ. จัดประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำ ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่น จังหวัดชลบุรี

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ. จัดประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำ ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่น จังหวัดชลบุรี

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ กรมศิลปากร

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ กรมศิลปากร

สอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ จำกัด

นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการแ…

Continue Readingสอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ จำกัด

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

นายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานสห…

Continue Readingสอ.ศธ.ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

สอ.ศธ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จ…

Continue Readingสอ.ศธ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรว…

Continue Readingสอ.ศธ.กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.0% ต่อปี

สอ.ศธ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 131 ปี

นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา…

Continue Readingสอ.ศธ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 131 ปี

สอ.ศธ. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จ…

Continue Readingสอ.ศธ. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ