สอ.ศธ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สอ.ครูบึงกาฬ ศึกษาดูงาน

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สอ.ครูบึงกาฬ ศึกษาดูงาน

22-23 ก.ย.66 – เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน

001

Continue Reading22-23 ก.ย.66 – เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศ…

Continue Readingประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

สอ.ศธ.จัดโครงการรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2566

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ.จัดโครงการรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2566

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมเดินทางโครงการรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่…

Continue Readingประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมเดินทางโครงการรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2566

สอ.ศธ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแล…

Continue Readingผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่

สอ.ศธ.จัดโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ จังหวัดพระนครศรียุธยา

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรร…

Continue Readingสอ.ศธ.จัดโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ จังหวัดพระนครศรียุธยา

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

Continue Readingชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั…

Continue Readingรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สอ.ศธ. นำบุคลากร 6 หน่วยงานอาคารสมานฉันท์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ. นำบุคลากร 6 หน่วยงานอาคารสมานฉันท์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สอ.ศธ. จัดประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำ ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่น จังหวัดชลบุรี

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ. จัดประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทน และสมาชิกกลุ่มผู้นำ ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่น จังหวัดชลบุรี

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ กรมศิลปากร

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ กรมศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเส…

Continue Readingเรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566