ขอเชิญประชุมใหญ่และสัมมมนาวิชาการ ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญประชุมใหญ่และสัมมมนาวิชา…

Continue Readingขอเชิญประชุมใหญ่และสัมมมนาวิชาการ ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สสอ.ศธ. เรื่อง การรับสมาชิกกรณีพิเศษ

สสอ.ศธ. เรื่อง การรับสมาชิกกรณ…

Continue Readingสสอ.ศธ. เรื่อง การรับสมาชิกกรณีพิเศษ

สอ.ศธ. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานก…

Continue Readingสอ.ศธ. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567