สอ.ศธ. เพิ่มช่องทางการฝากเงินและการชำระผ่าน QR CODE ทุกธนาคาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) มุ่งมั่นพัฒนาอำนวย ความสะดวกการทำธุรกรรมให้บริการแก่สมาชิกง่าย ๆ สแกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ฝากเงิน หรือ การชำระหนี้หรือค่าหุ้น ผ่าน QR CODE (รับชำระทุกธนาคาร) ซึ่งหลังจากโอนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกสลิปไว้ในมือถือโดยอัตโนมัติทันที แล้วแจ้งให้ สอ.ศธ. ทราบทุกครั้งก่อนเวลา 15.30 น.

– กรณีฝากเงิน/ชำระหนี้/หุ้น ผ่าน QR CODE หรือผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา : กระทรวงศึกษาธิการ ประเภท : ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด บัญชีรับฝากเงิน เลขที่ 059-1-05580-5 และบัญชีชำระหนี้/หุ้น เลขที่ : 059-1-26195-2 เมื่อดำเนินการโอนแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล / เลขสมาชิก / จำนวนเงินที่โอน / เบอร์โทร ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ/การเงินทราบก่อนเวลา 15.30 น. ในที่ทำการโอนเงิน

– ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร. 08-9797-1678, 02-282-2137 ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 08-3139-0331, 08-7500-0644, 08-1559-8997 หรือ ติดต่อสอบถาม โทร. 02-628-7500 – 3