You are currently viewing สอ.ศธ.จัดโครงการรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2566

สอ.ศธ.จัดโครงการรวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2566

นายยศพล เวณุโกเศศ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) พร้อมด้วยนายพูลลาภ อินทรนัฎ รองประธานกรรมการ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ นายพีระวิทย์ กล่ำคำ กรรมการ รศ.สมศักดิ์ บัวรอด กรรมการ นางสุภาพร สภาวธรรม กรรมการ นายศิริพงศ์ จิตรังษี กรรมการ นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ ดร.เจริญ ภูวิจิตร์ กรรมการ ดร.สุชานันท์ อ้อหิรัญ กรรมการ นางสาวศิริ ศิริรัตน์ กรรมการ นางสมลักษณ์ ปิ่นกร ที่ปรึกษา นางสมจิตร ธัมวิสุทธิวรากร รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ “รวมพลคนรักสหกรณ์ ประจำปี 2566” โดยมีผู้เข้าร่วม 55 คน ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อพาสมาชิกไปทัศนศึกษา ชมสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์หัวโขน หุบเขาไดโนเสาร์ ชมการแสดงวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยและช้างแสนรู้ สำหรับโครงการนี้ ได้รับความสนใจและเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก