You are currently viewing สสอ.ศธ.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังเทศน์เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

สสอ.ศธ.ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังเทศน์เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) กำหนดจัดเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) องค์ประธานพิธีและแสดงปาฐกถาธรรม ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูชากัณฑ์เทศน์ ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. หรือ โอนเงินร่วมทำบุญ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 059-0-23537-0 ชื่อบัญชี เทศน์มหาชาติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 628 7500-3, 098 830 9093