ศุกร์, เมษายน 27, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis online us pharmacy , As well as great discounts.