ศุกร์, พฤษภาคม 25, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

นายไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กำหนดเกณฑ์แนวทางกำกับใหม่บนทางสายกลางอย่างไรให้เหมาะสมกับสหกรณ์ ยุค 4.0 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ชั้น 4 สำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional online australia , As well as great discounts.