อังคาร, กรกฏาคม 23, 2019
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สอ.ศธ.ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าที่ฯ

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 25-26 พ.ค.62 ณ โรงแรมเฟลิกซ์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าที่ฯ

 

สอ.ศธ.ประชุมสัมมนาตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประะานการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ" เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ประชุมสัมมนาตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ

 

สอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดีท่านเลขาธิการ กพฐ. คนใหม่

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ณ ณ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ร่วมแสดงความยินดีท่านเลขาธิการ กพฐ. คนใหม่

   

Find out why viagra soft pills , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy brand cialis online no prescription , As well as great discounts.

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561