อาทิตย์, มกราคม 23, 2022
   
Text Size

สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 3

ผศ.อรทัย รัตนานนท์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) มอบกระเช้าให้ท่านปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เนื่องในโอกาส สอ.ศธ. จัดโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก” ครั้งที่ 3 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางนงลักษณ์ คิดควร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นายกษิพัฒ ภูลังกา กรรมการ นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล กรรมการ หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นางสาวจันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวศุภนุช กรแก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อฯ นายอนุทิน คำคม กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา และนางนางศิริ ศิริรัตน์ กรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา เข้าร่วมโครงการข้างต้นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสุรัฐ ศิลปอนันต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ผศ.อรทัย รัตนานนท์
ประธานกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สรุป/เรียบเรียง
สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
บันทึกภาพ

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.