อังคาร, กุมภาพันธ์ 18, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำการไปรษณีย์ศึกษาธิการ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและเปิดกรวยดอกไม้ พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารสมานฉันท์ กรุงเทพหมานคร

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.