พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 23, 2017
   
Text Size

สอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 สอ.ศธ.จ่ายค่ารับรองสมาชิกท่านละ 900 บาท และนำเข้าบัญชี 100 บาท รวม 1,000 บาท (โปรดนำบัตรประจำตัวมาด้วย)

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra soft tabs online , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , safe place buy cialis online , As well as great discounts.