อังคาร, เมษายน 07, 2020
   
Text Size

สอ.ศธ.หยุดทำการ 1 วัน (วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สสอ.ศธ.) หยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 โดยท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ สวัสดิการ เป็นต้น ผ่านทางระบบแอพพลิเคชั่น MOE COOP หรือ เว็ปไซต์ WWW.MOECOOP.COM หรือ จะรับฟังข้อมูลผ่านทางระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2628-7500-3, 0-2282-5609 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra uk sale , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy cialis online india , As well as great discounts.