อาทิตย์, มกราคม 23, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.ขอปรับขยายเวลาบริการสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ขอปรับขยายเวลาบริการสมาชิกโดยกำหนด ดังนี้

1. การโอนเงินฝาก/ชำระหนี้ผ่านธนาคาร จากเวลา 14.30 น. เป็นเวลา 15.00 น.
2. สหกรณ์ปิดรับ-จ่ายเงิน จากเวลา 15.00 น. เป็นเวลา 15.30 น.
3. สหกรณ์ปิดทำการ จากเวลา 16.00 น. เป็นเวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Did you know that cheap online products you can buy as well as , cialis professional 10 mg , As well as great discounts.