ศุกร์, พฤษภาคม 25, 2018
   
Text Size

สอ.ศธ.ศึกษาดูงาน สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

นางดวงเดือน สายสมบัติ รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นางสมจิตร์ ธัมวิสุทธิวรากรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบ BillPayment, ระบบ ATM Online และระบบงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมของสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายปราโมช ถาวร รองประธานกรรมการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด นางอัจฉราวรรณ จิตตานนท์ ผู้จัดการ และคณะผู้บริหารสหกรณ์ให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายระบบการทำงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ชั้น 4 เลขที่ 20 ในบริเวณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เเขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional vs super active , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap brand cialis , As well as great discounts.