อาทิตย์, มกราคม 23, 2022
   
Text Size

สอ.ศธ.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในห้องประชุมและบริเวณสำนักงานสหกรณ์ที่เป็นพื้นที่ให้บริการทั้งหมด สหกรณ์ขอให้สมาชิกมั่นใจว่า สหกรณ์ ได้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน รายละเอียดตาม ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อ่านรายละเอียดเพิ่ม Click Here (คลิ๊กที่นี่)

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra professional vs super active , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap brand cialis , As well as great discounts.