ศุกร์, พฤษภาคม 25, 2018
   
Text Size

ครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ. ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มีนาคม ของทุกปี และมีการมอบเงินให้กับมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และมูลนิธิบรรจง ชูสกุลชาติ ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra super active plus uk , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis ireland , As well as great discounts.