ศุกร์, เมษายน 19, 2019
   
Text Size

สอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

สุภกร ชาญศิริวิริยกุล
สรุป/เรียบเรียง

Find out why viagra super active plus 100 mg , and much more. Did you know that cheap online products you can buy as well as , cheap cialis generic india , As well as great discounts.