พฤหัสบดี, มิถุนายน 04, 2020
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สสอ.ศธ.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. พร้อมคณะร่วมมอบเงินให้แก่ ดร.รุจิรา ฟูเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จำนวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สสอ.ศธ.มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

 

สอ.ศธ.ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมมอบเงิน “โครงการ ข.ชสอ.กทม.1 และ ชสอ.รวมใจสหกรณ์สู้ภัยโควิด-19” เพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

 

สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา พร้อมทั้งมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

   

Find out why buy viagra no rx , and much more. Did you know that cheap arimidex online , you save time and money. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy generic cialis europe , As well as great discounts.

สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาCOVID-19 โดยของดส่งหุ้น/เงินต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาCOVID-19 โดยของดส่งหุ้น/เงินต้นเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน