ศุกร์, เมษายน 19, 2019
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

ครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

สอ.ศธ.จัดงานครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ครบรอบ 42 ปี แห่งการก่อตั้ง สอ.ศธ.

 

สอ.ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

สอ.ศธ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 ณ สอ.ศธ.ชั้น 3

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ครูแพร่ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

 

สอ.ศธ.ประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

สอ.ศธ.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มี.ค.62 ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ประชุมสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

   

Find out why buy viagra no rx , and much more. Did you know that cheap arimidex online , you save time and money. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy generic cialis europe , As well as great discounts.

สอ.ศธ.ร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประจำปี 2562

สอ.ศธ.ร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประจำปี 2562