ศุกร์, สิงหาคม 23, 2019
   
Text Size

กิจกรรมสหกรณ์

สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.นำบุคลากร 6 หน่วยงาน ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 

สอ.ศธ.ประชุมสัมมนาตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ

นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นประะานการประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ" เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ประชุมสัมมนาตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้นำ

 

สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ครั้งที่ 1

นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก ครั้งที่ 1

   

Find out why buy viagra no rx , and much more. Did you know that cheap arimidex online , you save time and money. Did you know that cheap online products you can buy as well as , buy generic cialis europe , As well as great discounts.

สอ.ศธ.ร่วมมอบทุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดราชผาติการาม

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สอ.ศธ.ร่วมมอบทุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562